OBCHODY 77. ROCZNICY PACYFIKACJI WSI PODSULISZKA

OBCHODY 77. ROCZNICY PACYFIKACJI WSI PODSULISZKA

Uroczyste obchody pacyfikacji wsi Podsuliszka w dniu 15 sierpnia 2021r.  rozpoczęło odegranie hymnu przez Orkiestrę Dętą OSP w Skaryszewie i wciągnięcie flagi na maszt. Na uroczyste obchody wydarzeń z 1944 roku przybył poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Skaryszewie oraz poczty sztandarowe OSP Modrzejowice, OSP Zalesie, OSP Wierzbica oraz OSP Łączany, jak również zaproszeni goście:
-Starosta Radomski p. Waldemar Trelka,
-Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomskiego p. Zdzisław Mroczkowski,
-Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew p. Dariusz Piątek
-Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew p. Robert Faryna,
-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie p. Jan Jeżmański,
-Radni Rady Miejskiej w Skaryszewie: p. Justyna Grys, p. Waldemar Łukasiewicz, p. Piotr Jankowski, p. Piotr Domagała, p. Leszek Skórnicki,
-Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu p. bryg. Marcin Ziomek,
-Komendant Komisariatu Policji w Skaryszewie p. podkom. Konrad Gołębiowski
-mjr. Marcin Płaza z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu,
-Związek Piłsudczyków RP Okręg Radom z Prezesem Zarządu i Pułkownikiem Związku p. Andrzejem Stefańskim,
-Rycerze Kolumba przy parafii w Łączanach z Wielkim Rycerzem Robertem Celejem,
-delegacja Gminy Wierzbica z Przewodniczącą Rady Gminy Wierzbica p. Małgorzatą Winiarską oraz Radnym Rady Gminy Wierzbica p. Sławomirem Liskiem,
-w imieniu dyrektor PSSE p. Lucyny Wiśniewskiej p. Grażyna Soja oraz p. Artur Swend,
-Sołtys wsi Podsuliszka p. Marian Celej,
-Sołtys wsi Modrzejowice p. Urszula Banatowska,
-Sołtys wsi Wilczna p. Łukasz Adamczyk.
Przywitano również mieszkańców wsi Podsuliszka i okolicznych miejscowości, którzy przybyli na uroczystość.
Mszę Święta w intencji ofiar wydarzeń z sierpnia 1944 roku sprawował ks. Szczepan Kowalik z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie. Na uroczystość przybyli również Proboszcz Senior parafii w Skaryszewie ks. Bolesław Walendzik, ks. Robert Szewczyk-proboszcz parafii w Łączanach, ks. Bogdan Siurnik-proboszcz Parafii w Dąbrówce Warszawskiej, ks. Krzyszfof Będkowski oraz ks. Tomasz Adacha. Podczas Mszy Świętej odbyło się również poświecenie nowego krzyża, umiejscowionego przy pomniku.
Za oprawę muzyczną Mszy Świętej odpowiadali p. Paulina Mamczarz oraz p. Marek Kubicki, jak również Orkiestra Dęta OSP w Skaryszewie pod przewodnictwem Kapelmistrza p. Tomasza Goździa.
Po części sakralnej przyszedł czas na część oficjalną. Kwiaty pod
pomnikiem pomordowanych (w strugach deszczu) złożyli:
-Starosta Radomski p. Waldemar Trelka oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radomskiego p. Zdzisław Mroczkowski,
-w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew p. Dariusz Piątek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew p. Robert Faryna wraz z majorem Marcinem Płazą z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu, Zastępcą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu p. bryg. Marcin Ziomkiem oraz Komendantem Komisariatu Policji w Skaryszewie p. podkom. Konradem Gołębiowskim,
-Rada Miejska w Skaryszewie z Zastępcą Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Skaryszewie p. Janem Jeżmańskim oraz Radni Rady Miejskiej w Skaryszewie: p. Justyna Grys, p. Waldemar Łukasiewicz, p. Piotr Jankowski, p. Piotr Domagała oraz p. Leszek Skórnicki,
-delegacja gminy Wierzbica z Przewodniczącą Rady Gminy Wierzbica p. Małgorzatą Winiarską oraz radnym Rady Gminy Wierzbica p. Sławomirem Liskiem,
-Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Skaryszew w Prezesem p. Kazimierzem Kozłem,
-Związek Piłsudczyków RP Okręg Radom z Prezesem Zarządu i Pułkownikiem Związku p. Andrzejem Stefańskim,
-Rycerze Kolumba przy parafii w Łączanach-Wielki Rycerz Robert Celej oraz brat Tomasz Skalski i brat Grzegorz Domagała,
-w imieniu dyrektor PSSE p. Lucyny Wiśniewskiej p. Grażyna Soja i p. Artur Swend,
-delegacja wsi Podsuliszka z sołtysem p. Marianem Celejem i p. Celiną Adamczyk,
-OSP w Modrzejowicach z druhami Mieczysławem Rafalskim, Stanisławem Rafalskim i Józefem Liskiem,
-sołtys wsi Modrzejowice p. Urszula Banatowska, druh Robert Jamka oraz p. Małgorzata Gajos
-delegacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie p. Tomasz Góźdź i Karolina Urbaniak.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na 77. obchody pacyfikacji wsi Podsuliszka i oddanie czci ofiarom wydarzeń z sierpnia 1944 roku. To dzięki Państwu corocznie możemy spotykać się w Podsuliszce w imię pamięci o poległych. Niech pamięć o tamtych wydarzeniach pozostanie w naszych sercach…

Zapisz sę do newslettera

Skip to content