Zaproszenie na PRZEGLĄD ZESPOŁÓW, KAPEL i ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

Zaproszenie na PRZEGLĄD ZESPOŁÓW, KAPEL i ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

Serdecznie zapraszamy !!!

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH,KAPEL i ŚPIEWAKÓW

ESTRADA FOLKLORU w SKARYSZEWIE Skaryszew 03.07.2022r.

 

 1. PATRONAT:
 • Starosta Powiatu Radomskiego – Waldemar Trelka
 • Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew – Dariusz Piątek

 

 1. ORGANIZATORZY

– Miasto I Gmina Skaryszew

– Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie

 

III. CELE PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW LUDOWYCH, KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

Przegląd jako jednodniowe wydarzenie plenerowe stanowi okazję do regionalnego

współzawodnictwa i wymiany doświadczeń przez amatorów – twórców ludowych, muzyków,

śpiewaków i zespoły folklorystyczne. Przegląd ma charakter konkursu.
Jego zasadniczymi celami są:

 • ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego repertuaru, śpiewu, muzyki instrumentalnej

i tańca ludowego oraz zwyczajów ludowych,

 • ukazanie i pielęgnowanie wartości kulturalnych wyrażonych w muzyce i pieśni ludowej,
 • promocja twórczości artystycznej, nieprofesjonalnych zespołów folklorystycznych i twórców,
 • rozwijanie współpracy kulturalnej środowisk gminnych z powiatu radomskiego oraz z terenu całego kraju.
 • zaangażowanie mieszkańców obszarów wiejskich w kultywowanie tradycji lokalnej i zachęcenie

do jej pielęgnowania,

 • włączenie w organizację wydarzenia społeczności z całego obszaru powiatu radomskiego,

aktywizacja osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych,

 • zainteresowanie wydarzeniem i kulturą lokalną mieszkańców i turystów.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN
 • Scena Skaryszewskiego Jarmarku w ramach Dni Ziemi Skaryszewskiej
 • 3 lipca 2022 r.

 10.30 – otwarcie Przeglądu,

 16:30 – ogłoszenie wyników konkursu

 

 1. REGULAMIN WYSTĘPÓW

W Przeglądzie mogą wziąć kapele ludowe,  zespoły śpiewacze, soliści, z towarzyszeniem lub bez towarzyszenia instrumentów muzycznych,  których repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi wzorami regionu.

 

 1. KATEGORIE:
 2. ZESPOŁY ŚPIEWACZE
 3. KAPELE

Uwaga! Występ nie może trwać dłużej niż 20 minut,

 

 1. KRYTERIA OCENY

Oceny występów i prezentacji dokona Jury powołane przez organizatorów. Ocenie Jury podlega:

wartość artystyczna prezentacji, dobór strojów, autentyzm muzyki ludowej.

 

VII. NAGRODY

 • Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
 • Podziału nagród dokona Jury.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zespoły przyjeżdżają na koszt własny. O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu decyduje

kolejność zgłoszeń. Uczestnicy po nadesłaniu zgłoszeń zostaną powiadomieni odrębnym pismem

lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu. Kolejność występów ustalają

organizatorzy imprezy.

 

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w I Przeglądzie Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków Estrada Folkloru w Skaryszewie są przyjmowane na załączonych kartach pod adresem:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie

 1. Wojska Polskiego 5

e-mail: mgok@mgokskaryszew.pl

(tytuł maila: „Karta zgłoszenia do Przeglądu Zespołów Ludowych w Skaryszewie”)

w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.
Karta zgłoszeniowa dostępna w załączniku do regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela MGOK w Skaryszewie pod nr tel. 519 633 522 .

 

Uwaga!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania, przetwarzania i upowszechniania informacji, w tym udokumentowanych prezentacji konkursowych uczestników Przeglądu (fotografii, nagrań filmowych, nagrań audio) w celu realizacji działań promujących.

W KWESTIACH SPORNYCH, DECYDUJE ORGANIZATOR FESTIWALU.

kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania

Wersja PDF –  KARTA ZGŁOSZENIA-estrada-2022

Wersja WORD – KARTA ZGŁOSZENIA-estrada-2022

REGULAMIN do pobrania

Wersja PDF – regulamin-przeglądu -JARMARK

Zapisz sę do newslettera

Skip to content