REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ Artysta – Kopista czyli  pamiątka z wirtualnego  muzeum ”
ORGANIZATOR
 1. Organizatorem Konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 5, 26-640 Skaryszew.
CELE KONKURSU
 1. Popularyzacja kontaktu ze sztuką wśród dzieci i młodzieży.
 2. Wskazywanie alternatywnych sposobów obcowania ze sztuką-pokazanie, iż za pomocą środków masowego przekazu, bez wychodzenia z domu ten kontakt jest możliwy. Uświadomienie dzieciom i młodzieży, że sztuka jest blisko nich i może być prezentowana w sposób dla nich atrakcyjny.
 3. Pobudzenie w dzieciach i młodzieży umiejętności, kreatywności, wyobraźni, zachęcenie do własnej interpretacji dzieł sztuki.
ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej pod hasłem „ Artysta – Kopista czyli pamiątka z wirtualnego muzeum”.
Praca może być wykonana w dowolnej technice – ma być ona interpretacją jednego z dzieł sztuki widzianego w wirtualnych muzeach w Warszawie oraz Krakowie  dostępnych pod linkami:
Narodowe Muzeum w Warszawie
https://artsandculture.google.com/partner/muzeum-narodowe-w-warszawie?hl=pl
oraz
Narodowe Muzeum w Krakowie
https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-in-krakow
 1. Dodatkowo wymagane jest krótkie acz treściwe pisemne uzasadnienie wyboru tego właśnie dzieła sztuki, które stało się inspiracją.
 2. Praca musi mieć format nie większy niż A4
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku 5-15 lat (IV-VIII klasa szkoły podstawowej), w dwóch kategoriach wiekowych 5-10 lat oraz 10-15 lat
 4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
 5. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs powinny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach.
 6. Do pracy należy dołączyć:
 • Kartę zgłoszenia (załącznik 1)
 • Zgodę rodziców/opiekunów (załącznik 2)
 • Klauzulę informacyjną (załącznik 3)
 1. Oceniamy pracę na podstawie zdjęć bądź skanów wykonanej pracy przesłanych w formacie JPG na adres e-mail  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Skaryszewie – mgok@mgokskaryszew.pl  do dnia 14 maja 2020 r. ( Pliki powinny mieć co najmniej 1920px dłuższy bok.)
 2. Do maila należy również dołączyć zdjęcie ew. skan wypełnionych załączników nr 1, 2, 3 oraz uzasadnienie wyboru inspirującego dzieła.
 3. Kryteria oceny pracy:
 • Zgodność pracy z tematem.
 • Ogólny wyraz artystyczny.
 • Estetyka wykonanej pracy.
 1. Prace zostaną również opublikowane na stronie organizatora a następnie poddane plebiscytowi w którym publiczność wybierze te uznane za najlepsze w kategorii „Nagroda Publiczności”.
 2. Nagrody w konkursie będą nagrodami rzeczowymi w każdej kategorii.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie Ze względu na obecną sytuacje w kraju i obowiązujący zakaz zgromadzeń data zostanie ustalona i przekazana telefonicznie laureatom konkursu. Podczas spotkania otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Istnieje również możliwość przesłania nagrody pocztą.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
pobierzRegulamin wraz z załącznikami

Plik w formacie WORD – DOC

Zapisz sę do newslettera

Skip to content